Kompetensbiblioteket nu tillgängligt på sex språk

2014-08-24

Vårt kompetensbibliotek har den senaste tiden blivit alltmer populärt och efterfrågat, vilket för oss förstås är mycket engagerande! Från att ha bara funnits på svenska och engelska har vi nu utökat språkutbudet till att även täcka in franska, tyska, italienska och spanska. Det innebär att uppåt en miljard människor kan ta del av kompetensbiblioteket på sitt modersmål!

Läs mer om Decision Dynamics Kompetensbibliotek™ här för att lära mer om hur er organisation kan identifiera nyckelkompetenser i er ledarskaps- och organisationsutveckling.

<< Tillbaka