Decision Dynamics Assess™ – bedömning av personer och eventuellt grupper med hjälp av ett eller flera av Decision Dynamics verktyg, för nulägesanalys av exempelvis drivkrafter, beslutsstilar och kompetenser och passform för chef, grupp, jobb och/eller organisationskultur.

Decision Dynamics Select™ – urval av interna och externa kandidater till specifika jobb och grupper som baseras på deras potential och engagemang för att prestera och utvecklas väl i dessa situationer.

Decision Dynamics Develop™ – stöd för personers, gruppers och organisationers utveckling genom att dels bidra till egen och andras bättre insikt om olika personers karakteristika, dels identifiera hur de kan utveckla och utnyttja mer av sin potential och engagemang.