Webinarium om Engagerande talangförsörjning av superlinjechefer och HR i samverkan

2020-08-26 09:00
Online

Start: 09.00-09.45

Pris: 0 kr

Pandemi och recession har utmanar våra organisationers talangförsörjning ännu mer. Ny forskning visar dock på att både linjechefer och HR kan förstärka talangförsörjning. Vi har kompletterat främst amerikansk forskning av superchefer som är mästare på att skapa och utveckla talangflöden med svensk forskning om hur linjechefer och HR kan komplettera varandra med olika talangmässigt. Mångfald, helhetssyn och samverkan är fyra nyckelord för att skapa mer engagerande talangledarskap av linjechefer och talent management av HR.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

<< Tillbaka