Webinarium - Decision Dynamics Beslutsstilsmodell™

2021-09-15 09:00
Online

Start: 09.00-09.45

Pris: 0 kr

Låt dig inspireras av Decision Dynamics Beslutsstilsmodell™.

Som deltagare får du även möjlighet att ta fram din egen Beslutsstilsprofil, värd 855 kr, helt kostnadsfritt.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

Begränsat antal platser.

 

Identifiera och mät ledarskapspotential med Beslutsstilar!

 

I en allt mer dynamisk värld behövs det mer ”learning agility” för att kunna utvecklas till att prestera väl på högre chefspositioner. Vill du lära dig mer om detta för att bli bättre på att identifiera, rekrytera och utveckla engagerande och framgångsrika ledare? Då ska du passa på att anmäla dig till vårt webinarium om Beslutsstilsmodellen.

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell™ - Identifiera och utveckla talanger!
Baserat på världens mest omfattande studie av ”the Leadership Pipeline”, som vi publicerade i Harvard Business Review, har vi identifierat tydliga skillnader i framgångsrikt ledarskap på olika nivåer. Kärnan var Beslutsstilsmodellen och dess unika förmåga att både förklara och förutsäga framgång. Under mer än 10 år arbetade vi med att omsätta denna kunskap till verktyg hos Korn/Ferry International, världens största Executive Search företag. Nu kan du använda dessa verktyg för att identifiera talanger, hjälpa ledare att bli effektivare och mer engagerande i sin nuvarande roll samt inte minst bli redo för nästa steg!

Framgångsprofiler för ledare på olika nivåer!
Beslutsstilsmodellen tar fasta på att olika ledarskapsprofiler krävs på olika nivåer och vilka utmaningar ledare ställs inför när man skall förflytta sig från en nivå till en annan. Den fokuserar speciellt på hur ledare:

  • tänker, fattar beslut och kommunicerar med andra, samt hur detta förändras under press
  • klarar att hantera komplexitet inom olika områden av sitt ledarskap
  • använder sitt emotionella register för att engagera och påverka andra.

 

Produktblad


Certifiering

Profiler

 

 

<< Tillbaka