Certifieringsutbildning i Decision Dynamics Beslutsstilsmodell™

2021-10-19 09:00
Lund

Start: 09.00-17.00 - 3 dagar

19-20 oktober och 2 december

Pris: 19 800 kr

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

<< Tillbaka