Engagerande arbetsuppgifter

 

Mer engagerande arbetsuppgifter kan öka effektivitet, kvalitet, samverkan och snabbhet med 50-100% genom att utnyttja så mycket som dubbelt så mycket av ens potential. Varje vecka slösar nästan alla chefer och medarbetare med sitt vardagsengagemang under många timmar med arbetsuppgifter som till stor del ”dödar” vårt engagemang. Naturligtvis kan inte alla bara göra sådant som man tycker allra mest om, men det finns mycket stora värden att spara genom att bara försöka byta ut någon av sina värsta ”killer”-timmar mot någon mer av sina bästa ”driver”-timmar, som ju ger så mycket bättre prestationer och uthållig energi.

 

Rekommenderade verktyg för att skapa och behålla engagerande arbetsuppgifter

Vi erbjuder tre verktyg som bland annat hjälper chefer och medarbetare att identifiera vilka arbetsuppgifter som är särskilda ”drivers & killers” av vardagsengagemanget för olika personer och hitta sätt att byta ut och utveckla arbetsuppgifter till att bli mer engagerande och på sätt ge bättre resultat och motivation.

  • CareerView bidrar till detta genom att bland annat stödja personer att få mer engagerande utvecklingsriktning på sina arbetsuppgifter, som t ex mer stabil, långsiktig specialisering för de som har fördjupande drivkrafter, mer chefsutmaningar för de som har ledande drivkrafter och mer tvärfunktionellt samarbete för de som har kompetensbreddande drivkrafter
  • StyleView bidrar till detta genom att hjälpa personer få en för dem lagom komplexitetsnivå och hastighet på deras arbetsuppgifter, som t ex förenkling av system för de som vill agera snabbt, avancerade planeringsverktyg för de som vill göra detaljerade analyser och spännande projektuppdrag för dem som vill samarbeta kreativt
  • TypeView® bidrar till detta genom bättre förståelse för vilka arbetsuppgifter som passar olika personligheter, exempelvis gruppuppgifter för dem som får sin energi från andra (d v s extraverta), individuella arbetsuppgifter för dem som hellre arbetar ostört och förändringsprojekt för dem som är öppet intresserade av nya möjligheter.

Kontakta oss för att diskutera dina behov så hjälper våra verktygsrådgivare dig att hitta rätt! Fortsätt också gärna att läsa vidare om Engagemangskompassens övriga steg och hur du kan arbeta med engagemang både för individer och grupper.