Engagerande ledarskap

 

Engagerande ledarskap är det ledarskap som är fokuserat på att öka sina medarbetares uthålliga engagemang. Detta kan göras med hjälp av bättre ”chefskemi” genom att se, respektera, lita på och kommunicera kring medarbetarnas speciellt motiverande talanger. Hur kan man ge bättre förutsättningar för att de ska kunna bättre utveckla och utnyttja sina potentialer i deras individuella uppgifter och grupparbete?

 

Rekommenderade verktyg för ett engagerande ledarskap

Vi erbjuder tre verktyg som bland annat hjälper chefer och medarbetare att bättre förstå sig själva och andra. Denna förståelser inkluderar olika personers specifika ”drivers & killers” av engagemang, att kunna ta större eget ansvar för sitt engagemang med hjälp av denna självinsikt. Men även att uppnå bättre ömsesidig förståelse och samarbeta på mer engagerande sätt för bättre gruppresultat och tillfredställelse.

  • CareerView bidrar till detta genom att bland annat hjälpa personer att upptäcka sina motivationspotentialer, undvika missriktad utveckling, samt stödja mer engagerande kommunikation, karriärplanering, samarbete, utvärdering och belöningar.
  • StyleView bidrar till detta genom bättre förståelse för hur man själv och andra fattar beslut i olika situationer, hur detta beslutsfattande kan förbättras så att det passar de olika situationernas krav mer, exempelvis genom lämpliga chefsnivåer och arbetsuppgifter
  • TypeView® bidrar till detta genom bättre förståelse för egna och andras preferenser när det gäller bland annat varifrån man får sin energi och hur man samlar in information, vilket ger förbättrad kommunikation, arbetsfördelning och organisation för ökat engagemang.

Kontakta oss för att diskutera dina behov så hjälper våra verktygsrådgivare dig att hitta rätt! Fortsätt också gärna att läsa vidare om Engagemangskompassens övriga steg och hur du kan arbeta med engagemang både för individer och grupper.