Finansiella tjänster

 

Finansiella tjänstebranschen kräver ofta kompetent stordrift och riskhantering i kombination med motiverad personal som levererar tjänsterna till kunderna på så tillfredställande sätt som möjligt. Därmed blir engagerande ledarskap och talent management avgörande faktorer i konkurrensen om marknadsandelarna.

Decision Dynamics har bidragit med verktyg och konsulttjänster till såväl banker som European Investment Bank, Nordea och SEB som försäkringsbolag som Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Zurich Financial Services, inklusive:

  • ledarutveckling med hjälp av ökad självinsikt som upptäcker motivationspotentialer och undviker missriktad karriärutveckling
  • organisationsutveckling för att skapa mer engagerande kultur med mer motiverande och kostnadseffektiva belöningar, mer relevant utvärdering och strukturer som stödjer strategin
  • team-building med bättre samarbete genom ökad insikt om gruppens olika medlemmar och hur deras mångfald kan användas mer med bättre kommunikation och arbetsfördelning
  • urval och bedömning av mer kompetenta och motiverande talanger och deras potential för nuvarande eller framtida positioner baserat på deras passform med respektive jobbkrav
  • outplacement-stöd som vänder uppsägningshot till motiverande karriärmöjligheter

Kontakta oss för att diskutera vidare hur våra verktyg kan bidra till bättre ledarskap, attraktion, urval, utveckling och behållning av chefer på olika nivåer och annan personal i den finansiella tjänstebranschen.