Industri

 

Industriföretag konkurrerar allt mer genom innovationer, ledarskap, kvalitet, kompetens, effektiva förändringsprocesser som fusioner och allianser, samt andra faktorer där de mänskliga resurserna är speciellt centrala. Därmed blir också att attrahera, välja, utveckla och behålla bättre ledare och andra talanger särskilt viktigt för att öka konkurrenskraften i industriella verksamheter.

Decision Dynamics har bidragit med verktyg och konsulttjänster till ledande industriföretag som Albea, Alfa Laval, Barilla, Sandvik, Tetra Pak och Volvo, med bl a att:

  • Bygga forskningsbaserad ledarskapsmodell baserad på leadership pipelines för talent management och successionsplanering
  • Behålla talanger genom att förtydliga utvecklingsvägar
  • Rekrytera ledare med hög potential och stödja deras utveckling och prestationer
  • Identifiera och utveckla effektiva projektledare på olika projektnivåer i project leadership pipelines
  • Stödja strategisk förändring med hjälp av mer motiverande och dynamisk organisationskultur

Kontakta oss för att diskutera vidare hur våra verktyg kan bidra till bättre ledarskap, attraktion, urval, engagemang, utveckling och behållning av talanger inom just ert företag och bransch.