Eli Lilly

 

Eli Lilly är ett av världens ledande läkemedelsföretag, med distribution i över 120 länder.

www.lilly.com

 

Mål: Att med hjälp av Beslutsstilsmodellen™ få fram framgångsprofil, vilket bland annat kunde utgöra underlag för rekrytering av nya säljare samt för träning och utveckling av befintliga säljare i organisationen.

Process: Mätning av säljprestation hos Eli Lillys säljare gjordes utifrån uppnådd säljvolym, kvot och ökning i procent under föregående verksamhetsår. Utifrån denna mätning delades säljare upp utifrån säljprestation. Beslutsstilsprofiler togs fram för samtliga säljare, vilket gjorde att man kunde få fram en uppfattning för vilka beslutsstilar som utmärkte olika typer av säljare.

Resultat: Genom noggranna analyser av enskilda säljare och deras beslutsstilar, kunde en framgångsprofil skapas som visade egenskaper som utmärkte Eli Lillys toppresterande säljare; bland annat att de var bekväma med att hantera mycket och komplex information och att de hade goda interpersonella färdigheter.

Verktyg: StyleView

Affärslösning: Rekrytering