Medlemsorganisationer

 

Medlemsorganisationer har framförallt som uppgift att skapa medlemsnytta. Många har sett personlig utveckling och engagemang som en viktig del av detta. Inte minst fackliga organisationer på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan har stärkt sina medlemserbjudanden med Decision Dynamics verktyg och metoder, både som online-tjänster och på annat sätt, t ex karriärcoachning, eller genom intressanta seminarier och workshops. Ofta har det inneburit skräddarsydda lösningar som lyfter fram specifik nytta för medlemmarna och som speciellt hjälpt organisationerna att:

  • Attrahera nya medlemmar
  • Öka nyttan och lojaliteten hos befintliga medlemmar
  • Sänka kostnader för insatser genom att bygga in online-lösningar

Om ni har specifika önskemål för er situation och verksamhet, ta då gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans arbeta fram förslag och upplägg som passar just ert behov så bra som möjligt.