KEFU-studie om skånska kommuners talangförsörjning

2018-08-21

Inom ramen för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, ansvarar vi för ett forskningsprojekt som syftar till att studera hur skånska offentliga organisationer arbetar för att attrahera, välja, utveckla och behålla sina talanger. Studien finansieras delvis av Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU). En viktig anledning till studien är den framtida förväntade bristen i offentlig sektor, på nya talanger och medarbetare. Det förväntade resultatet av studien är att identifiera och beskriva ett antal särskilt goda exempel på efterföljansvärda arbetssätt.

Efter en enkätrunda till samtliga kommunchefer, personalchefer och ekonomichefer (motsv.) som avslutats i augusti med mycket tillfredsställande svarsfrekvens, kommer ett antal utvalda nyckelpersoner som har haft stor betydelse för sin arbetsgivares talangförsörjning under de senaste 5-10 åren att intervjuas med avseende på sina arbetssätt. Studien leds av professor Rikard Larsson från Decision Dynamics och fil.dr. Christine Blomqvist vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Rikard direkt på telefon (0708-153 171) eller e-post (rikard.larsson@decisiondynamics.se)!

<< Tillbaka