2017-01-30
Under våren 2017 kommer Decision Dynamics att börja hantera alla JTI-produkter via det nya systemet JTI Online. Läs mer om vad det innebär för dig!
2016-11-11
I våras publicerade Dagens Industri ett mittuppslag utifrån vår studie om vad som engagerar svenskar mest. Nu är studien åter aktuell, denna gång för en artikel i Personal & Ledarskap!
2016-05-24
Decision Dynamics deltar i Ideon Innovations lokala nätverksinitiativ - lär känna entreprenörer på Ideon Science Park över en lättare lunch
2016-05-19
Vi finns tillgängliga på 600 Miutes Leadership and HR för utbyte av idéer och affärslösningar
2016-05-16
Fåtal platser kvar till lunchseminarium den 17/5, som Decision Dynamics håller tillsammans med stiftelsen Tillväxt Helsingborg.
2016-04-22
Decision Dynamics har nu gjort en stor engagemangsstudie som ligger till grund för en artikel som publicerats i Dagens Industri.
2016-03-10
Passa på att höra nyheter om vår organisation samtidigt som du knyter nya kontakter!
2016-02-23
Vår nya forskningsrapport visar vikten av förstå kunders beslutsstilar för att underlätta införsäljning.
2015-12-16
Ta del av vår tillfälliga prissänkning på utbildnignsplatser!
2015-05-11
Öka prestation och välmående i hela organisationen med denna guide för mer engagerande ledarskap och karriärutveckling

Pages