Engagerande performance management

 

Hur kan vi få människor att engageras i att prestera bättre resultat?

Traditionellt fokuserar organisationer på verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Engagerande förankring av dessa är dock mer avgörande för hur pass väl målen uppfylls. Decision Dynamics Feedforward™ är en metod för att frigöra och rikta individers kraft att utvecklas och prestera.

Hur kan vi skapa en mer resultatinriktad kultur?

Genom att koppla verksamhetens och individernas utveckling till varandra bidrar Decision Dynamics till att skapa en organisationskultur där performance- och talent management effektivt samverkar till varaktiga resultatförbättringar.

 

  Decision Dynamics
  Assess™ Select™ Develop™
Skapa framgångsprofiler för olika verksamhets- och befattningskrav som underlag för bättre urval och utveckling      
Mät och bedöm personers utvecklingskompetenser och drivkrafter som är speciellt viktiga för deras roll      
Bedöm arbetsgruppers prestationer, styrkor och svagheter, samt utvecklingsbehov av medlemmar och gruppens samarbete      
Mät och förstärk ledarnas och organisationskulturens stöd av medarbetarnas engagemang och prestationer      
Intern- och externrekrytera de med bäst potential för att prestera väl i respektive jobb/roll utifrån dess krav      
Utveckla de kompetenser som är viktiga för verksamheten och motiverande för individen      
Förtydliga hur verksamhetens mål och utveckling är kopplade till individernas kompetens och motivation      
Genomför prestationsförbättrande team-building kopplad till verksamhetsutveckling      

Cirkel