Regeringskansliet

 

Regeringskansliet är en statlig myndighet som är direkt underställd regeringen och med statsministern som chef. Omkring 4300 tjänstemän sysselsätts där. Kansliet består bl a av alla fackdepartementen, exempelvis Utrikes-, Social- och Näringsdepartementen. De utreder olika frågor och tar fram underlag för regeringens beslut.

www.regeringen.se

 

Mål: Att med hjälp av karriärplanering säkra Regeringskansliets kompetensförsörjning på lång sikt, samt att bidra till att göra Regeringskansliet till en mer attraktiv arbetsplats.

Process: Över 4000 tjänstemän involverades i karriärplanering med CareerView™ som bas. Karriärplaneringen tog fasta på tjänstemännens karriärinriktningar och drivkrafter i förhållande till individernas nuvarande arbetsuppgifter, privatliv och personliga förutsättningar för vidareutveckling.

Resultat: En utvärdering med de 100 första deltagarna i denna karriärplanering visade bland annat att mer än hälften fått gehör för att ändra delar av sina arbetsuppgifter, en tredjedel blivit mer nöjda med sitt jobb och en fjärdedel redan kommit igång med att implementera engagerande förändringar i sin arbetssituation.

Affärslösning: Karriär & coachning

Verktyg: CareerView