Teamutveckling

 

Starka team förutsätter kompetens, gemensamma måluppfattningar och ömsesidig tillit gruppmedlemmarna emellan. Olika organisatoriska omständigheter kan utsätta dessa förutsättningar för stor prövning. Med rätt kunskap och verktyg kan man säkerställa att god teamutveckling skapas och bibehålls.

 

 

Rekommenderade verktyg för teamutveckling

Beroende på behov och sammanhang kan olika verktyg, enskilda eller tillsammans, vara särskilt intressanta för teamutvecklingen i just din organisation. Nedan presenterar vi våra rekommendationer. Gemensamt för alla är att de tillför en förståelse för hur teammedlemmarna fungerar individuellt och tillsammans med varandra.

  • Om det är viktigt att få en uppfattning om vilka uppfattningar och drivkrafter som styr individers vägval, rekommenderar vi CareerView
  • Vill man lära sig hur olika teammedlemmars beslutsstilar påverkas interaktion och samspel, rekommenderar vi StyleView.
  • För ett fokus på gruppdynamik rekommenderar vi JTI™, som utifrån jungiansk typologi skapar förståelse för fundamentala likheter och olikheter i individers preferenser.
  • För teamutveckling som snarare utgår från utvärderingar och kompetensbedömning av enskilda gruppmedlemmars insatser, rekommenderar vi 360View.

Kontakta oss för att diskutera dina behov så hjälper våra verktygsrådgivare dig att hitta rätt!