Teknologi

 

Konkurrensen inom IT och telekommunikationsbranscherna är till stor del beroende på snabb och kreativ teknologisk utveckling. Detta kräver i sin tur att man attraherar, väljer ut, leder, utvecklar och behåller kompetenta och engagerade talanger som fungerar bra i utvecklingsteam och kan kombinera teknisk kompetens med känsla för kunders behov av slagkraftiga innovationer.

Decision Dynamics har bidragit med verktyg och konsulttjänster till organisationer som Ericsson, Logica, Nortel, Sony och Telia, inklusive:

  • utveckling av bättre projektledning och teamwork med hjälp av ökad insikt om sig själv och andra teammedlemmar, samt anpassad kommunikation
  • stöd till talent management för att stärka bedömningen, urvalet och utvecklingen av organisationens leadership pipeline och internationella tillväxt
  • outplacement-stöd för att underlätta genomförande av strategiska förändringar och konjunktursvängningar som kräver personalbesparingar.

Kontakta oss för att diskutera hur våra verktyg kring beslutsfattande, informationshantering, karriärutveckling och engagerande ledarskap kan användas inom er teknologibransch.