Unionen

 

Sveriges största fackförening för tjänstemän, med mer än 500 000 medlemmar. Särskilt kända för deras fokus på att utveckla medlemmarnas attraktivitet på arbetsmarknaden.

www.unionen.se

 

Mål: Stödja medlemmar i sina karriär- och yrkesutvecklingsprocesser. Stödja medlemmars engagemang och attraktivitet på arbetsmarknaden.

Process: Unionen har under mer än tio år erbjudit karriärcoachning till sina medlemmar utifrån Decision Dynamics CareerView™-profiler, samt genom Karriärcoachen, en interaktiv och webbaserad coachningstjänst.

Resultat: Tusentals medlemmar har tagit del av online-tjänsten med stor uppskattning för de insikter de har fått.

Verktyg/produkt: CareerView™, Karriärcoachen

Affärslösningar: Karriär & coachning

Bransch: Medlemsorganisationer